Save up to 25% on training packs!

Shop Today!!

2nd Int'l Kung Fu Wushu Masters' Exhibitions

Item Code:
DVD-CA111
Order Price $24.95 Web Price $9.95
You Save:
$15
(60.12%)

Product Details

This extraordinary gathering of senior traditional grandmasters and masters is an impressive showcase of the martial arts of China. Among the demonstrations are: Chan Pui Wah Lum Kung Fu Group, Chen Jian (Omei Qigong), Tony Chen (Baji Quan, Xingyi), Dam To Giai (Hung Gar), David Chin (Guang Ping Tai Chi), Ding Wei (Xingyi), Kurtis Fujita (Hung Gar), Chris Heintzman (Wooden Stone Lock), Ben Hunter (Hung Gar), Jiang Xing Hui (Xinyimen, Shaolin Spear), Alex Johnson (Yanqingquan), George Kike (Hung Gar), Lily Lau (Eagle Claw), Samson Lee (Jow Ga), Tammy Lee (Jow Ga), John Leong (Hung Gar), Elmond Leung (Wing Tsun), Li Ao (Bagua), Li Shu Dong Chen Tai Chi Group, Harry Lo (Wah Lum), Mai Yu Qiang (Dragon), David Ng (Seven Star Praying Mantis), Richard Ow (Yau Kong Moon), Wen Peng (Zhao Bao Tai Chi), Pim Mah (Bench), Shi Xingsheng (Shaolin Tongbeiquan), Shi Yanle (Shaolin Tongzigong), Shi Yanpeng (Shaolin Ditangquan), Si Chuan Fei (Double Whip), Sun Guoming (Ditangquan), Paul Tam Tai Chi Group, Daniel Tomizaki (Choy Lay Fut), Tu Jin Sheng (Hard Qigong), Jack Tu (Bullwhip), John Wai (Choy Lay Fut), Daniel Weng (Shuai Chiao), Jimmy Wong (Wu Tai Chi), Y. C. Wong (Hung Gar), Wilson Wu (Bagua, Preying Mantis), Henry Po Yee (Southern Preying Mantis), Ben Zhang (Fanziquan), Zhang Wei Fu (Plum Flower Preying Mantis), and Zhong Luo (Bak Mei). Additionally, Lion Dance from the Yau Kung Moon Kung Fu Sports Association is included. Produced by Lily Lau and the Lily Lau Eagle Claw Kung Fu Federation and sponsored by the United States Traditional Kung Fu Wushu Federation.

Other Info

More Information
Other Info Coming soon...
N/A